Huglo Bibliotekfilial

Denne hausten vert det utlån av vaksenbøker i skulestova desse torsdagane kl. 18.00 til 19.00:

September 16. og 30.

Oktober 14. og 28.

November 11. og 25.

Desember 9.

Velkommen til biblioteket!