Huglo Idrettslag informerer

instruksjoner

Etter Årsmøtet vart styret for 2016 i Huglo IL samansett slik:

  1. Sveinung H. Bratten – Leiar
  2. John Olav Heggland – Kasserar
  3. Kjetil Sørmoe – Styremedlem
  4. Åsmund Sortland – Styremedlem
  5. Vidar Østervold – Skrivar
  6. Veslemøy Sørmoe – 1. vara
  7. Hege Elin Haukanes – 2. vara

e-mail til leiar:  sveinung.bratten@hotmail.com

Bli medlem av Huglo Idrettslag 

Huglo IL er eit aktivt lag i bygda.  Målet er å få små og store til å nytta seg av dei aktivitetane Huglo IL driv med.  Det omfattar alt frå turorientering, arrangerte turar og løp, drift av Leirvikestølen, DNB-leikar, til treningane i vekedagar.

I desse dagane vert det laga eit aktivitetsrom i skulen som medlemmar av HIL kan nytta fritt.

Det kostar å driva HIL, og me oppmodar difor alle til å støtta opp ved å betala kontingenten.  Medlemskontingent for 2016 er på kr. 200,- pr person og kan betalast inn på konto 0533 37 23400.  Ver venleg å føra opp namnet på den/dei du betalar kontingen for.

Med helsing Huglo IL v/Sveinung Bratten (leiar)

post 2