Huglo Idrettslag

Huglo Idrettslag har hatt årsmøte.  Regnskapet var revidert og var godkjent.   Økonomien er god, det er gjort investeringar i kajakker og til treningsrommet på skulen.  Inntekta kjem frå kartsalg, medlemskap, offentleg støtte og arrangementer m.m.

Å telja opp frå postane i turorienteringa har vist seg særs arbeidskrevjande.  Arbeidet med dette er ennå ikkje sluttført.  I 2018 skal idrettslaget prøva å gå over til klippetenger som heng på postane.

Nytt styre for 2018:  Lars Olai, leiar, e-post larsolai1@gmail.com

John Olav, Erling, Øvind Sortland, Sveinung, vara: Kjetil Sømo, HegeElin, revisor: Hedvig

Post nr 6, 2011
Post nr 6, 2011