Årsmelding frå bygdalaget

Huglo Bygdalag (HBL) har også i år hatt mange saker oppe til handsaming. Styret i HBL har i år hatt 10 styremøter. Saker som […]

Huglo Idrettslag

Huglo Idrettslag har hatt årsmøte.  Regnskapet var revidert og var godkjent.   Økonomien er god, det er gjort investeringar i kajakker og til treningsrommet […]

Huglo Bygdalag Årsmelding 2013

Styret: Øystein Huglen – leiar Nils Dale Elde – kasserar Øyvind F. Sortland – skrivar John Olav Heggland – styremedlem Gro Anita Nesse – […]