Informasjonsmøte

Stord kommunalteknikk inviterer til informasjonsmøte på skulen tirsdag 22. oktober kl. 17.

Emne: Tilknyting av vatn og avlaup.

Vel møtt, seier dei.