Kajakktur

Nermar me oss vår?

Snøen ligg enno trufast på land, men mange er byrja med meir vårlege aktivitetar. Her er bilete frå ein fin dag på sjøen i kajakk.