Postaleitinga

Orienteringspostane ligg framleis ute og er fine, spanande turmål!  Biletet syner post 17.  Den ligg akkurat der kartet seier den ligg, og den er godt synleg på avstand.  Men du bør ikkje vera redd for å verta blaut på beina for denne turen!

På heimvegen kan du plukka med deg traktkantarell, og så avslutta turen med eit friskt sjøbad for å skræma vekk den store skya av knott du har hatt med deg på turen.

Traktkantarell
Traktkantarell