Ryddeaksjonen

ryddedag 4Den Store Ryddedagen med diverse containare frå SIM er i år sett til 2. mai. Containarene vert ståande frå kl. 9.30 til 12.00. Hugs at det ikkje kan leverast byggingsavfall.