Så trur eg på vår med ein einaste gong . . . .

8.februar
8.februar

Og i morgom kjem sola!!  (seier yr.no)