Haustmøte i Huglo Bygdalag

Møtet var på skulen og vart leia av formannen i Bygdalaget, Endre. 14 huglarar møtte. Bygalaget har sidan forrige møte arbeidd med Nye ferjeruter […]

Haustmøte i bygdalaget

Huglo Bygdelag inviterar til haustmøte torsdag 8.november kl. 19.30. Haustmøtet vert halde i Ovnsmuseet. Program: Gjennomgang av saker/arbeid styret og driftsstyret har arbeida med. […]