Populær Huglamesse

Det var gledeleg stor interesse for Huglamessa!  Kombinasjonen av fint vér, gode kaker, varierte produkter for salg og høve til å treffa kjente, gjorde […]

Huglamessa

Fystkomande laurdag, 25.10., ynsker Huglo Bygdekvinnelag velkommen til årets Huglamesse, salsmesse i gymsalen på Huglo skule. Ca 10 utstillare tilbyr eigne produkt i mat, […]