St.Hans feiring i godver

Ikkje var det kaldt, og ikkje var det regn – det vart ein flott St. Hans-kveld på Huglo. Fotballkamp med blanda lag Fyrst fotballkampen, […]

Tradisjonell St. Hans feiring

Dugnadsgjengen i Huglo Idrettslag hadde gjort – og gjorde – ein stor innsats, slik at St. Hansfeiringa vart ein flott markering.  Tradisjonell, men med […]