Velkommen til Vyborgkafè

Frå ein tidlegare Vyborgbasar
Frå ein tidlegare Vyborgbasar

Kafèen er sundag 3. mai kl. 15.30 i Bedehuset.  Det vert sal av mat og kaffe, utlodding og informasjon om Vyborg-arbeidet, med biletframsyning.  Sang av Hatlevik og Valen, og allsang.

Hjarteleg velkomne til å støtta Vyborg-prosjektet, og ha ein hyggeleg  ettermiddag samstundes.