Vyborg-basar

VyborgDet vert kafè og loddsal til inntekt for arbeidet i Vyborg i Russland 22. mai kl. 15.00.  Stedet er Huglo Bedehus.  Sjølvsagt mykje god kafèmat, men òg orientering om arbeidet i Vyborg:  praktisk hjelp til svakstilte vaksne og barn kombinert med evangelisering.

Hjarteleg velkomen til alle!