Årsmøte i Huglo Bygdelag

Leiro

Huglo bygdelag inviterar til årsmøte 23. februar, kl. 19.30.

Stad : Huglo skule – søre skulestove

Saker:

  • Årsmelding
  • Rekneskap
  • Driftsstyret
  • Ymse
  • Val

Vel møtt!