Årsmøte Huglo bygdelag

Huglo bygdelag inviterar til årsmøte i skulen måndag 30. mars, kl. 19.00 Saker: Årsmelding Rekneskap Ymse Val Vel møtt! HBL

Årsmøte i bygdalaget

Litt i overkant av 20 personar stilte på bygdalaget sitt årsmøte. Avtroppande leiar Sigurd leia møtet, og presenterte kva styret i bygdalaget har arbeidd […]

Årsmøte i Huglo Bygdelag

Huglo bygdelag inviterar til årsmøte 23. februar, kl. 19.30. Stad : Huglo skule – søre skulestove Saker: Årsmelding Rekneskap Driftsstyret Ymse Val Vel møtt!

Årsmøte i huglo Bygdalag

Årsmøtet vert sundag 9. mars kl. 15 i gymsalen/samfunnssalen på skulen. Som plakaten seier, det vert både informasjon og mat. Har nokon saker ein […]