Breiband

Sigurd Huglen fortel at det vil verta lagt ut liste på Huglabutikken AS der folk kan skriva seg på for å visa at dei er interesserte i breiband. Dette er inga påmelding, det er berre for å få eit bilete av interessa.