Mai-konkurransen

Bilde 4

Her er alle bileta frå mai. Klarar du sjå kva det er bilete av? Send inn svara dine til post@huglo.no, svarar du rett er du med i trekkjinga av to flax-lodd!

Bilete nr 3
Bilete nr 2, sjå godt etter !
Bilete nr 1