"Nina" vitja Huglo frå laurdag ettermiddag til sundag morgon. Sundag fekk me sjå resultatet av vitjinga.

Me let bileta fortelja historia.
2015 jan 10_3036
2015 jan 10_3030
2015 jan 10_3016
2015 jan 10_3013
2015 jan 10_3040
2015 jan 10_3025
2015 jan 10_3043
2015 jan 10_3050
2015 jan 10_3047
Sundag kl. 18.00
SKL meldar at 350 kundar framleis er utan starum, mange av desse på Huglo. “stri tørn for linjemontørane” Huglarane har ikkje hatt straum sidan i går ettermiddag. Dette byr på fleire utfordringar, men SKL meldar på si facebook-side at “Våre folk arbeider trygt vidare med godt mot for at alle kundar raskast mogleg skal få straumen tilbake!”. Me vonar straumen snart kjem tilbake. (starumen kom tilbake ca. kl. 19.00)

EIt av mange trefall
EIt av mange trefall
Heldigvis vart ingen skadd inne i huset.
Det er også mange trefall langs vegane på Huglo, huglo.no sin utsendte talde rundt 50 tre som har blitt fjerna ved hjelp av motorsag.
Victoria sin garasje måtte gje frå seg halve taket
Victoria sin garasje måtte gje frå seg halve taket

Takplatene vart spredd over eit stort område.  Nokon traff nabohuset, der det blei hol gjennom gavlen og ned til stova.  Heldigvis ikkje personskade.
Takplatene vart spredd over eit stort område. Nokon traff nabohuset, der det blei hol gjennom gavlen og ned til stova. Heldigvis ikkje personskade.

Ferjesambandet Nordhuglo-Jektevik- Hodnanes har gått som normalt fra kl. 08, med unntak at eit anløp til Hodnanes.
2015 jan 11_3105
2015 jan 11_3103
2015 jan 11_3096
2015 jan 11_3098
2015 jan 11_3089
2015 jan 11_3086
2015 jan 11_3079

Send inn dine bilete frå stormen til post@huglo.no

Les meir om herjinga til “Nina” her.

Foto: Hedvig Flornes, HEge Elin Haukanes